LÄÄKÄRIT TUPAKKAA VASTAAN VERKOSTON, SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYKSEN, SUOMEN KÄTILÖLIITON JA SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITON YHTEINEN ALOITE SIKIÖN TUPAKANSAVUALTISTUKSEN EHKÄISEMISEKSI


Helsinki
1.6.2015
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN LAITOS

Asia: sikiön tupakansavualtistuksen ehkäisy raskaudenaikana

Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, Suomen Gynekologiyhdistys, Suomen Kätilöliitto ja Suomen Terveydenhoitajaliitto esittävät kunnioittaen, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitos äitiyshuollon ohjaamisesta vastuullisina viranomaisina ryhtyvät pikaisiin toimiin äitiysneuvolaohjeistuksen ja -käytäntöjen kehittämiseksi niin, että raskaana olevien äitien tupakointi vähenee ainakin hyvälle eurooppalaiselle tasolle. Ehdotamme myös, että raskaana olevien äitien tupakoinnin yleisyyden ja lopettamisen tilastoseuranta sisällytettäisiin osaksi Aikuisväestön Terveyskäyttäytymisen (AVTK) raportointia ja tupakkatilastointia.

Me allekirjoittaneet tahot olemme syvästi huolissamme odottavien äitien tupakoinnin yleisyydestä ja sikiön kehityksen tietoisesta vaarantamisesta. Suomalaisäidit tupakoivat edelleen yhtä yleisesti kuin 1980-luvulla (17 %). Nuorista alle 20-vuotiasta äideistä jopa 45 prosenttia tupakoi raskauden aikana. Synnyttäjistä 42 % lopettaa tupakoinnin raskauden aikana, mutta valitettavasti alle 20-vuotiaista synnyttäjistä lopettaa vain kolmannes. Tämä on mielestämme osoitus siitä, että nykyiset kansallisen äitiyshuoltomme ohjeet, käytännöt ja toiminta tupakointiasioissa on riittämätöntä ja jäänyt kehityksestä jälkeen. Tilanne on mielestämme kestämätön, sillä jo omasta maanosastamme löytyy useita hyvin toimivia malleja ja onnistumisia.

Tiedetään, että raskaudenaikainen tupakkatuotteiden käyttö lisää keskenmenojen, kohdun ulkopuolisen raskauden, keskosuuden, alhaisen syntymäpainon ja muiden raskauskomplikaatioiden vaaraa. Tiedetään, että raskaudenaikainen tupakointi vaikuttaa haitallisesti sikiön aivojen kasvuun ja lapsen aivojen toimintaan.

Tupakkatuotteiden nikotiini supistaa verisuonia (erityisesti nuuska) ja heikentää sikiön kasvavien ja kehittyvien kudosten hapensaantia. Tupakansavun häkä syrjäyttää hapen punasoluissa ja heikentää nikotiinivaikutuksen lisäksi entisestään sikiön kudosten hapensaantia. Äidiltä sikiöön siirtyvä nikotiini aiheuttaa sikiölle nikotiiniriippuvuuden muuttaen pysyvästi sikiön aivojen rakenteita ja toimintaa. Nämä aivomuutokset alentavat lapsen ja nuoren kynnystä aloittaa tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttö.

Me allekirjoittaneet tahot esitämme kunnioittaen, että odottavien äitien tupakoinnin diagnostisoimiseksi ja sikiövaikutusten vaarallisuuden arvioimiseksi ja osoittamiseksi jokaisen odottavan äidin uloshengityksen häkäpitoisuus mitataan rutiinisti heti osana ensimmäistä äitiysneuvolakäyntiä. Mittaustulos ja sen perusteella tehdyt toimenpiteet tulee kirjata äitiysneuvola-asiakirjoihin ja tiedostoihin. Sikiön tupakansavualtistamisen lopettamiseksi ja sikiön häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi äitiysneuvolan tulee välittömästi aloittaa äidin tupakoinnin lopettamisen tukitoimet.

Kansainvälisten kokemusten mukaan häkämittaukset ovat osoittautuneet toimivaksi keinoksi motivoida odottava äiti lopettamaan tupakointinsa. Häkämittauksilla voidaan helposti osoittaa äidin säännöllinen tupakointi ja tupakoinnin väheneminen (Secker-Walker, 1997) Mittauksilla löydetään niin tupakoivat kuin myös runsaalle passiivitupakoinnille altistuvat äidit (Bailey, 2014).

LÄÄKÄRIT TUPAKKAA VASTAAN (DAT) VERKOSTO

Olli Simonen, puheenjohtaja
SUOMEN GYNEKOLOGIYHDISTYS

Juha Räsänen, puheenjohtaja
SUOMEN KÄTILÖLIITTO

Terhi Virtanen, puheenjohtaja

 

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO

Leila Lehtomäki, puheenjohtaja

 

Tiedoksi: kanliapäällikkö Päivi Sillanaukee /STM

pääjohtaja Juhani Eskola /THL

 

KOMMENTTI.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat selvästi laiminlyöneet odottavien äitien tupakoinnin kehityksen seurannan ja tämän seurauksena lyöneet laimin tämän osa-alueen kehitämistarpeen äitiysneuvolatyössä. Ko tahot eivät ole edes seuranneet alan kehitystä maailmalla eivätkä sitäkään kautta kiinnittäneet huomiotaan asiaan.

Vaikuttaa siltä, että mainitut viranomaiset ovat kyvyttömiä hoitamaan tehtäväänsä.

KATSO KOHTA AJANKOHTAISTA/MIELIPIDEKIRJOITUKSET.

Thl on herännyt asiaan ja käsittelee sitä 14.3.2016 päivätyssä THL blogikirjoituksessa. DAT kommentit blogiin löytyvät kohdasta AJANKOHTAISTA/MIELIPIDEKIRJOITUKSET.

Vaikutelma THL:n toimista aloitteen suhteen vaikuttaa siltä, että aika on ajanut ohi THL:n asiantuntijuuden ja terveysjohtajuuden. TARTTIS TEHRÄ JOTAIN.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.